U inat kiši i drugim sitnicama…

Vreme (polako, ali sigurno) postaje sve lepše, sve više smo napolju, u šetnjama, parkovima, na vikendicama, a sve više i vozimo bicikle. Međutim, mnogi od nas svoje bicikle nisu parkirali tokom zime, što važi za mnoge sugrađane koji učestvuju u Kritičnoj masi. Protekle zime, vozilo se i po kiši i po snegu. Sa Slobodanom Šušnjevićem, jednim od inicijatora novosadske biciklističke Kritične mase, i govornikom konferencije TEDxNoviSad 2013, pričali smo o ovom pokretu, TED govorima i obrazovanju.

Slobodan Šušnjević

TEDxNS: Možeš li ukratko da nam predstaviš kako izgleda jedno okupljanje biciklista na kritičnoj masi?

Slobodan Šušnjević: Prva reakcija na ovo pitanje bila mi je da prepričam kako se okupljamo poslednjeg petka u limanskom parku, ali sam shvatio da bi to bilo isprazno prepričavanje. Novosadska biciklistička kritična masa okuplja pre svega ljude koji misle na nekonvencionalan način, ljude koji su raspoloženi za aktivizam i ljude koji su otvorenih pogleda na život. Upravo to je ono što je privuklo mene, a verujem i ostale učesnike. Pored same bezbedne i zabavne vožnje, KM pruža priliku da stvara saveze učesnika iz različitih sfera interesovanja. Podržani zajedničkom idejom zdravog i ekološkog odnosa prema gradskom saobraćaju, vozači dele i iskustva i ideje koje su srodne. Nekada je ovaj skup kongres, a nekada duhovna subkultura.

TEDxNS: Kritična masa je globalni pokret. Pojasni nam njen smisao, koju poruku želite da pošaljete svetu ovakvim okupljanjem, za kakve promene se zalažete?

SŠ: U ovom trenutku civilizacija je dogurala svoje savremenike do ponora. Za sva vremena se tvrdilo da su poslednja i uvek je postojao nekakav crni pogled na savremeno, ali prvi put ishod zavisi samo od čoveka. Društvene mreže su u mnogome pomogle da se pokvari neposredna komunikacija ali su nezaobilazne u organizovanju događaja ovog tipa. Najefikasniji put da se velika grupa različitih ljudi pozove i okupi oko ideje. Istovremeno, društvene mreže, najpre Fejsbuk, su platforma za predstavljanje sličnih aktivnosti. Okupljeni oko ideje neophodnosti čuvanja ekološkog okruženja, afirmativnog stava prema zajednici, aktivizma u raznim životnim segmentima i opšte popravljanje sebe i bliže okoline, učesnici sa malo dobre volje i nešto entuzijazma menjaju sliku i uslove života. KM je oblik organizovanja koji različitim intenzitetom deluje na zajednicu i na pojedinca. Svako ima neki benefit. Otvaranjem pogleda da stvari nisu status quo i da se na iste može uticati, stvaraju se aktivni učesnici života, tako potrebni danas u vremenu nekakve letargije.

TEDxNS: Završio si Pedagošku akademiju; kao pedagog, koliko smatraš TED i TEDx bitnim u obrazovanju svih generacija i zašto?

SŠ: Moj prvi kontakt sa TED i TEDx upravo je isprovocirao želju da ih pokažem prosvetnim radnicima, učiteljima i vaspitačima. Upravo to što sam imao sreću da na Pedagoškoj akademiji imam maštovite profesore i metodičare, netipične za naš prosvetni milje, napravilo je vezu sa ovim odličnim predavanjima, poput Ser Kena Robinsona. Kada bi studenti i uopšte akademska javnost imala svest o ovakvom načinu prenošenja znanja i iskustva, i kada bi misija širenja ideja bila opšte prihvaćena, za tili čas bi se video pomak i relaksacija u uštogljenom i prilično usporenom svetu školstva. Upravo u mojoj kući napravio sam malu igru sa sinom – koji je tvoj omiljeni TED govor? Misionarim, svima pričam kako su sadržaji različiti i na interesantna način predstavljeni. Već nekoliko puta su mi neki prijatelji rekli da nije neophodno da im prepričavam jer su i oni počeli da prate TED.

TEDxNS: Kako i koliko je TED uticao na tvoj život?

SŠ: TED je format koji lako komunicira sa publikom i provocira svakoga ko ima makar malo kreativnog u sebi, zato je neverovatno važno što se govori prevode i postaju još prijemčiviji. Kako se sadržaji svakodnevno menjaju, tako se bude nove ideje vredne širenja. Pošto sam ja tako nemirnog duha, a i kreativnost mi nije strana, uvek napravim nekakvu refleksiju ili kroz neki zapis ili neki likovni objekat. Na taj način poruke koje prepoznam na TED predavanjima pretvaram u novi kod, meni svojstven. Nekoliko predavanja svakako je napravilo izuzetan utisak, te sam i posle predavanja Zelenog Kriminalca počeo da skupljam semenje raznog bilja i da ga sejem gde god stignem. A Fibonačijev niz je postala obavezna vežba za učenike fotografke škole na praksi. Eto!

Pogledajte govor Slobodana Šušnjevića sa TEDxNoviSad 2013.

SHARE IT:

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>