dr Vlado Delić

Dr Vlado Delić (1964) je profesor na Fakultetu tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu, gde predaje akustiku i obradu audio signala. U fokusu njegovih istraživanja nalazi se govorna komunikacija između čoveka i mašine. Njegova istraživačka grupa je regionalni lider u razvoju i primeni govornih tehnologija: automatsko prepoznavanje i sinteza govora za srpski jezik, govorni portali, aplikacije za verbalnu komunikaciju sa adresarima, robotima i aparatima u „pametnoj kući“, pretrage audio arhiva, itd. Više informacija i demo aplikacije dostupni su na www.alfanum.ftn.uns.ac.rs.

Nosilac je prestižnih priznanja u zemlji i svetu za doprinos inovacijama. Trenutno predvodi najveći projekat u regionu u oblasti govorno-jezičkih tehnologija – „Razvoj dijaloških sistema za srpski i druge južnoslovenske jezike“ – koji okuplja 32 istraživača iz zemlje i inostranstva, i koordinira projekat „Audio biblioteka za osobe sa invaliditetom“.

Predavanje profesora Delića na konferenciji TEDxNoviSad posvećeno je mogućnostima primene govornih tehnologija u edukaciji, sa posebnim osvrtom na osobe sa invaliditetom.

SHARE IT:

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>