Photo by:

2011: Danijel Šivinjski

2012: Vuk Vukmanović & Ivana Ivković

2013: Tijana Mančev, Andrea Nađ & Predrag Filipović