Gordana Čomić

baner[702x235px]_GordanaComic (1)

Po struci je diplomirani fizičar. Na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu je radila sve do 1999. kao asistent na predmetu Fizika. U Demokratskoj stranci je od njenog osnivanja. Narodna poslanica u Skupštini Srbije od 2000., a u periodu 2001 – 2008. obavljala je funkciju potpredsednice Skupštine Srbije. Bila je članica delegacije Narodne skupštine Republike Srbije u Parlamentarnoj skupštini OEBS (2005 – 2012). Od 2006. je predsednica Foruma žena Demokratske stranke. Aktivistkinja je ženskog pokreta i “Ženske političke mreže” od 2000. godine. Udata je i majka četvoro dece. Govori engleski jezik, služi se nemačkim i francuskim jezikom.

Sanjaju li muškarci i žene iste snove? Umemo li da se sretnemo u tim snovima? Dramatično se promenilo značenje uloga i muškaraca i žene za poslednjih pedesetak godina, svugde, i zato je važno porazgovarati o tome da je rod – dvostruka reč, reč koja u sebi sadrži i reč “žena” i reč “muškarac”. Kada bi moglo da se, čudima mašte, među današnjim pedesetogodišnjacima pojave njihove babe i dede verovatno ne bi prepoznali nijedno od pravila koja su važila u njihovim životima u trenutku kada se, polovinom prošlog veka, rađala generacija njihovih unuka. Obraćamo li dovoljno pažnje na sve promene koje su se neminovno dogodile i zauvek promenile hiljadugodšnje uloge za muškarce, taman toliko koliko i uloge za žene u poslednjih pedesetak ili sto godina? Razumemo li koliko mnogo nedaća i nevolja ljudi imaju zbog raznih uskraćenih prava, zbog nametnutih, a nikad u bilo kakvom dijalogu donetih rešenja za to kako bi trebalo da žive, šta bi trebalo da rade i kako da se ponašaju da bi društvo smatralo da su prihvatljivi i poželjni članovi zajednice. Da li smo spremni da poverujemo da nikada ne treba potceniti odlučnost i snagu samo jedne žene i samo jednog muškarca koji žele zajedno da promene svet?

SHARE IT:

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>