Nenad Stevanović

Nenad Stevanović rođen je 1982. u Smederevu gde je završio gimnaziju prirodno-matematičkog smera. Posle gimnazije, odlučio se za studije pedagogije na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Radio je kao školski pedagog jedne osnovne škole u Smederevu, a trenutno radi kao asistent na nekoliko pedagoških predmeta na Pedagoškom fakultetu u Jagodini. Pohađa doktorske studije na Odeljenju za Pedagogiju i Andragogiju Filozofskog fakulteta  Univerziteta u Beogradu, sa fokusom na uticaj ICT i video igara na dečiji razvoj i obrazovanje.

Godine 2004-2006. u saradnji sa kolegama pedagozima sproveo je istraživanje o uticaju elektronskih medija i naročito video igara na vaspitanje mladih, pod nazivom „Vaspitanje i mediji“ na uzorku od 756 učenika sa područja Beograda. Trenutno priprema radove “Vizija škole u eri informaciono-komunikacionih tehnologija” i  “Pedagoški potencijal video igara”. Takođe radi na razvijanju informatičke i medijske pismenosti nastavnika, roditelja i dece.

Interesuju ga rekreativni sport, kinematografija , književnost, fotografija i vizuelna umetnost.

SHARE IT:

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>