Pretvara zidove u vrata – Nick Vujičić

Nik Vujičić rođen je 1982. u Brizbejnu, Australiji kao prvo dete srpskih iseljenika s retkim Tetra amelija poremećajem, bez ikakvog medicinskog objašnjenja. Prvobitni šok zbog novonastalih okolnosti, porodica je zamenila velikom upornošću, podrškom i jakom voljom da se Nik što pre integriše u svakodnevne životne tokove, pa je Nik naučio da samostalno obavlja sve radnje kao i svaka druga osoba koja ima udove. Ali duboka depresija zbog nedostataka kojih je sve više postajao svestan, kao i vršnjačko nasilje kojem je bio izložen, doveli su do toga da je u 10. godini pokušao samoubistvo. Srećom, neuspešno. Nakon promene zakona u Australiji, po kome su i osobe sa invaliditetom mogle da pohađaju standardnu nastavu u školama, Nik Vujičić postaje jedan od prvih primera takve osobe.

Odrastajući i privikavajući se na sopstvene mogućnosti Nik je shvatio da njegova dostignuća inspirišu mnoge ljude. Međutim, šta se zapravo desilo i šta je to što je uticalo da sa sedamnaest godina shvati da je njegov životni poziv da bude javni govornik i da drži predavanja upravo o sopstvenim problemima i kako se suočavao sa njima – to su pitanja o kojima će Nik govoriti na ovogodišnjem TEDxNoviSad.

SHARE IT:

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>