Ukoliko volite da na TED.com gledate govore sa titlovima, sigurno ste, tokom poslednje četiri godine, primetili da se njihov broj povećava. Do sada je na srpski prevedeno i za titlove prilagođeno preko 1000 TED, TED-Ed i TEDx govora, a sve zahvaljujući nesebičnom trudu volontera TED otvorenog projekta prevođenja.

 Za prevođenje TED govora neophodno je da posedujete odlično znanje 2 jezika – engleskog i srpskog, kako biste tačno preneli ideju i poruku govornika. Međutim, TEDx govore održane u našoj zemlji možete prevoditi sa srpskog na strane jezike. Ako vam se dopao neki od govora koje ste čuli na našim prethodnim konferencijama, pridružite se projektu, prevedite svoj omiljeni TEDx govor i doprinesite širenju ideja. Vladate engleskim, nemačkim, francuskim, mađarskim, slovačkim ili bilo kojim drugim jezikom? Ovde imate priliku da svoje znanje vežbate, upotrebite, i na strani jezik prevedete ideje koje dolaze sa našeg područja i time ih podelite sa ostatkom sveta. Ne morate biti profesionalni lingvista ili prevodilac da biste učestvovali u projektu!

Znamo da u široj TED publici postoje i oni koji bi voleli da se uključe u projekat, ali nisu sigurni u svoje znanje stranog jezika ili uopšte ne govore nijedan drugi jezik osim maternjeg. Ukoliko ovo opisuje i vas, ne brinite, i dalje možete da učestvujete.  Da bi neki govor mogao da se prevede, neophodno je da postoji transkript na originalnom jeziku, a za TEDx gorove njih pišu volonteri. Ukoliko smatrate da vaše znanje stranog jezika nije dovoljno da biste na njega preveli govore – učestvujte u pisanju transkripta na srpskom. Transkripti su veoma važni, jer pomažu da ideje stignu do šire publike (osobe sa slušnim teškoćama) i obezbeđuju osnovu za prevod govora na strane jezike.

Ilustracije radi, zahvaljujući volonterima TED projekta prevođenja, govor Dragane Marjanović, sa konferencije TEDxNoviSad 2012. do sada je preveden na engleski i španski, a govor Nika Vujičića na kineski, francuski, ruski, poljski i španski, čime njihove ideje zaista stižu do globalne publike. Svi volonteri su deo šire zajednice Projekta prevođenja, a na njihovim TED profilima prikazani su svi govori na kojima su radili. Volonteri prevodioci se druže, razmenjuju ideje i neretko posećuju TEDx događaje u svojoj zemlji.

 vujicic

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja u vezi sa pridruživanjem timu prevodilaca, načinom rada, titlovanjem TEDx govora, slobodno nas kontaktirajte!

TED OTP volonteri na TEDxNoviSad

Grupa TED OTP volontera na TEDxNoviSad 2013.

SHARE IT:

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>