Sharing content on social networks and copyright

Prvi TEDxNoviSadSalon održao se u četvrtak, 23.02.2012. U svetlu tadašnjih dešavanja, odnosno pokušaja zakonskog uređenja online ponašanja korisnika interneta, kreiranja i korišćenja ličnih, kao i korišćenja tuđih sadržaja na internetu (SOPA/PIPA/ACTA), tema prvog TEDxSalona je Sharing content on social networks and copyright, a prvi govornik i moderator je Vladan Joler, jedan od govornika na prvom održanom TEDxNoviSad događaju decembra 2011 godine.

SHARE IT:

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>