Intervju sa Nikolom Arežinom – Fruškać

Dve godine nakon što je održao TEDx govor u kom je govorio o svojoj ljubavi i borbi za očuvanje Fruške gore, susreli smo se sa Nikolom Arežinom (kreatorom online vodiča kroz Nacionalni park Fruška gora - Fruškać). Nikola je...

Continue reading →

TEDxNoviSad Alumni: Gordana Čomić

Tri godine nakon svog učešća u konferenciji TEDxNoviSad, Gordana Čomić nam objašnjava kako borba za rodnu ravnopravnost još uvek traje. Žene još uvek nisu u potpunosti slobodne i jednake sa muškarcima. Za razliku od muškaraca, žene su u poziciji...

Continue reading →

TEDxNoviSad Alumni: Aleksandra Savić

Tri godine nakon svog učešća u konferenciji TEDxNoviSad, Aleksandra Savić nas podseća na značaj uloge muzeja u procesu učenja. U pitanju je znanje koje se ne može steći samo kroz knjige ili na školskim časovima, već iskustveno – u...

Continue reading →

TEDxNoviSad Alumni: Vladislav Radak

Tri godine nakon gostovanja na TEDxNoviSad, Radak nam objašnjava na koji način je knjiga „Formula života“ promenila profesorski pristup predavanju matematike, ali i sveopšte shvatanje ove nauke. Inovativne ideje ove knjige zanimljive su i pijemčive i ljudima koji se...

Continue reading →

TEDxNoviSad Alumni: Jovana Ružičić

Jovana Ružičić učestvovala je na konferenciji TEDxNoviSad 2012. godine. Jovana je živela jedanaest godina u Americi i pola godine u Indiji, a početkom 2010. godine, vratila se u Srbiju jer je želela da živi tu. Pokrenula je grupu Repats...

Continue reading →

TEDxNoviSad Alumni: Ivana Gađanski

Ivana Gađanski učestvovala je na konferenciji TEDxNoviSad 2012. godine. Ona je neuronaučnica koja se bavi tkivnim inžinjeringom. Međutim, ona je naučnica koja piše poeziju i kroz sudar kreativnog i naučnog sveta pronalazi šansu za inspirativniji i kvalitetniji rad. Prva...

Continue reading →

TEDxNoviSad Alumni: Saša Popović

  Saša Popović bio je govornik na konferenciji TEDxNoviSad 2011. godine. U fokusu Sašinog rada stoji kvalitetna implementacija informacionih tehnologija u obrazovanju. Široj javnosti je poznat kao autor projekta besplatnih onlajn časova u sklopu pripreme maturanata za prijemni iz matematike...

Continue reading →

TEDxNoviSad Alumni: Dragana Kojičić

Dragana Kojičić učestvovala je u konferenciji TEDxNoviSad 2012. godine. Dragana je arhitekta i stručnjak za zemljanu arhitekturu. U okviru projekta Kuća Čuvarkuća, u malom Vojvođanskom selu Mošorinu – osnovala je Centar za zemljanu arhitekturu. U okviru centra, ljudi mogu...

Continue reading →

TEDxNoviSad Alumni: Lazar Novkov & Frame Orchestra

Lazar Novkov & Frame Orchestra nastupili su na TEDxNoviSad konferenciji 2011. godine. Ovaj sastav autentičnog zvuka postoji od 2009. godine i svoj muzički pravac označili su kao “Ka-Ka”. Pet godina kasnije, Lazar nam je pojasnio šta zapravo znači ova skraćenica:...

Continue reading →

TEDxNoviSad Alumni: Uroš Krčadinac

  Uroš Krčadinac bio je govornik na konferenciji TEDxNoviSad 2011. godine. Krčadinac je istraživač i umetnik u oblasti digitalnih medija, putopisac Kluba putnika. Bio je saradnik u okviru više različitih putničkih projekata, dobitnik je međunarodnih i domaćih nagrada za akademski...

Continue reading →