TEDxNoviSad Alumni: Gordana Čomić

Tri godine nakon svog učešća u konferenciji TEDxNoviSad, Gordana Čomić nam objašnjava kako borba za rodnu ravnopravnost još uvek traje. Žene još uvek nisu u potpunosti slobodne i jednake sa muškarcima. Za razliku od muškaraca, žene su u poziciji...

Continue reading →