TEDxNoviSad Alumni: Ivana Gađanski

Ivana Gađanski učestvovala je na konferenciji TEDxNoviSad 2012. godine. Ona je neuronaučnica koja se bavi tkivnim inžinjeringom. Međutim, ona je naučnica koja piše poeziju i kroz sudar kreativnog i naučnog sveta pronalazi šansu za inspirativniji i kvalitetniji rad. Prva...

Continue reading →

Upoznajte TEDFellows program

Ivana Gađanski, naša ovogodišnja govornica, članica je programa TED Fellows. Ovaj program dovodi mlade inovatore iz celog sveta u TED zajednicu kako bi se pojačao uticaj njihovih projekata i aktivnosti. TEDFellows učestvuju ili na TED konferenciji u Long Biču, Kaliforniji...

Continue reading →