TEDxNoviSad Alumni: Aleksandra Savić

Tri godine nakon svog učešća u konferenciji TEDxNoviSad, Aleksandra Savić nas podseća na značaj uloge muzeja u procesu učenja. U pitanju je znanje koje se ne može steći samo kroz knjige ili na školskim časovima, već iskustveno – u...

Continue reading →

TEDxNoviSad Alumni: Vladislav Radak

Tri godine nakon gostovanja na TEDxNoviSad, Radak nam objašnjava na koji način je knjiga „Formula života“ promenila profesorski pristup predavanju matematike, ali i sveopšte shvatanje ove nauke. Inovativne ideje ove knjige zanimljive su i pijemčive i ljudima koji se...

Continue reading →

TEDxNoviSad Alumni: Jovana Ružičić

Jovana Ružičić učestvovala je na konferenciji TEDxNoviSad 2012. godine. Jovana je živela jedanaest godina u Americi i pola godine u Indiji, a početkom 2010. godine, vratila se u Srbiju jer je želela da živi tu. Pokrenula je grupu Repats...

Continue reading →

TEDxNoviSad Alumni: Ivana Gađanski

Ivana Gađanski učestvovala je na konferenciji TEDxNoviSad 2012. godine. Ona je neuronaučnica koja se bavi tkivnim inžinjeringom. Međutim, ona je naučnica koja piše poeziju i kroz sudar kreativnog i naučnog sveta pronalazi šansu za inspirativniji i kvalitetniji rad. Prva...

Continue reading →

TEDxNoviSad Alumni: Saša Popović

  Saša Popović bio je govornik na konferenciji TEDxNoviSad 2011. godine. U fokusu Sašinog rada stoji kvalitetna implementacija informacionih tehnologija u obrazovanju. Široj javnosti je poznat kao autor projekta besplatnih onlajn časova u sklopu pripreme maturanata za prijemni iz matematike...

Continue reading →

TEDxNoviSad Alumni: Dragana Kojičić

Dragana Kojičić učestvovala je u konferenciji TEDxNoviSad 2012. godine. Dragana je arhitekta i stručnjak za zemljanu arhitekturu. U okviru projekta Kuća Čuvarkuća, u malom Vojvođanskom selu Mošorinu – osnovala je Centar za zemljanu arhitekturu. U okviru centra, ljudi mogu...

Continue reading →

TEDxNoviSad Alumni: Lazar Novkov & Frame Orchestra

Lazar Novkov & Frame Orchestra nastupili su na TEDxNoviSad konferenciji 2011. godine. Ovaj sastav autentičnog zvuka postoji od 2009. godine i svoj muzički pravac označili su kao “Ka-Ka”. Pet godina kasnije, Lazar nam je pojasnio šta zapravo znači ova skraćenica:...

Continue reading →

TEDxNoviSad Alumni: Uroš Krčadinac

  Uroš Krčadinac bio je govornik na konferenciji TEDxNoviSad 2011. godine. Krčadinac je istraživač i umetnik u oblasti digitalnih medija, putopisac Kluba putnika. Bio je saradnik u okviru više različitih putničkih projekata, dobitnik je međunarodnih i domaćih nagrada za akademski...

Continue reading →

TEDxNoviSad Alumni: Vlado Delić

Prof. dr Vlado Delić bio je govornik na konferenciji TEDxNoviSad 2011. godine. Delić je profesor na Fakultetu tehničkih nauka i bavi se istraživanjem potencijala korišćenja govornih tehnologija u obrazovanju i svakodnevnom životu, sa posebnim osvrtom na potrebe osoba sa...

Continue reading →

Prevedite svoj omiljeni TEDx govor!

Ukoliko volite da na TED.com gledate govore sa titlovima, sigurno ste, tokom poslednje četiri godine, primetili da se njihov broj povećava. Do sada je na srpski prevedeno i za titlove prilagođeno preko 1000 TED, TED-Ed i TEDx govora, a...

Continue reading →