TEDxNoviSad Alumni: Vladislav Radak

Tri godine nakon gostovanja na TEDxNoviSad, Radak nam objašnjava na koji način je knjiga „Formula života“ promenila profesorski pristup predavanju matematike, ali i sveopšte shvatanje ove nauke. Inovativne ideje ove knjige zanimljive su i pijemčive i ljudima koji se...

Continue reading →

Matematika nije bauk, samo ima loš PR

Beograđanin Vladislav Radak rođen je 1987. godine. Završio je studije matematike, smer za finansijsku matematiku i aktuarstvo. Pored istraživanja u raznim oblastima finansijske matematike, bavi se i istraživanjem različitih pedagoških pristupa matematici. Sa profesorom Ivanom Anićem i profesorkom Dragicom...

Continue reading →