Tamara Važić

baner[702x235px]_TamaraVazic

Tamara je osnovne studije završila na Biološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Trenutno je na doktorskim studijama na Biološkom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu (Departman za biologiju i ekologiju, modul Hidrobiologija). Bavi se proučavanjem oblasti ekoremedijacije voda, paleoekoloških rekonstrukcija i istraživanjima u oblasti kvaliteta i zaštite voda. Učesnica je mnogih regionalnih i međunarodnih skupova i kongresa. Autor i koautor je nekoliko naučnih radova koji se bave problematikom kvaliteta voda, obnovljivih izvora energije i paleoekološkom rekonstrukcijom.

Kako prevazići izazov nedostatka pijaće vode u svetu?

Danas je čovečanstvo suočeno sa sveprisutnom nestašicom i zagađenjem vode za piće. Posledice ovog problema po život i zdravlje ljudi su veoma ozbiljne, a u pojedinim regionima sveta i fatalne. Međutim, svaki izazov ima svoje rešenje. Plutajući pokretni ekoremedijacioni sistem (PPES) je potencijalno rešenje globalnog zagađenja voda, naročito zbog svoje ekonomičnosti i mogućnosti primene u nerazvijenim i zemljama u razvoju. Ovaj sistem se koristi za uklanjanje i eliminaciju otrovnih supstanci, smanjenje zagađenosti vodenih ekosistema, sprečavanje bioakumulacije teških metala, aeraciju, proizvodnju biljne biomase… Uvođenje ove tehnologije prečišćavanja zagađenih voda u našoj zemlji, ali i u svetu, imalo bi veliki značaj u pogledu ekonomske i socijalne održivosti i razvoja ljudskog društva.

Obezbedite na vreme svoje mesto na konferenciji. Prijave su otvorene!

SHARE IT:

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>