TEDxNoviSad Alumni: Aleksandra Savić

Tri godine nakon svog učešća u konferenciji TEDxNoviSad, Aleksandra Savić nas podseća na značaj uloge muzeja u procesu učenja. U pitanju je znanje koje se ne može steći samo kroz knjige ili na školskim časovima, već iskustveno – u direktnom susretu sa istorijom i kulturom. Današnja publika zasitila se jeftine zabave i sve više se okreće muzejima koji nude spoj zabavnog i edukativnog. Aleksandrina izložba „Staro i nestalo voće Srbije“ koja promoviše stare autohtone sorte voća sa ovih prostora, već osamnaesti put gostuje po Srbiji. Takođe, Aleksandra je završila publikaciju za Muzejsko društvo Srbije u kojoj su predstavljeni najbolji muzejski projekti u proteklih petnaest godina. Za kraj godine priprema još jednu autorsku izložbu pod nazivom „Njeno visočanstvo – kafa“.

Aleksandra je diplomirala na Biološkom fakultetu u Beogradu, a potom je završila i specijalističke studije na Ekonomskom fakultetu (smer Odnosi s javnošću). Načelnica je Odeljenja za edukaciju, komunikaciju i marketing u Prirodnjačkom muzeju u Beogradu. Aleksandra se bavi medijskim kampanjama muzeja u javnosti u cilju proširenja publike i poboljšanja komunikacije između institucija muzeja i posetilaca.

SHARE IT:

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>