TEDxNoviSad Alumni: Ivana Gađanski

Ivana Gađanski učestvovala je na konferenciji TEDxNoviSad 2012. godine. Ona je neuronaučnica koja se bavi tkivnim inžinjeringom. Međutim, ona je naučnica koja piše poeziju i kroz sudar kreativnog i naučnog sveta pronalazi šansu za inspirativniji i kvalitetniji rad. Prva je iz Srbije koja je postala deo TEDGlobal Fellows programa.

Četiri godine kasnije, Ivana nam je podrobnije opisala vezu između poezije i nauke. Poeziju je teško ograničiti čvrstim kategorijama. Kao takva, predstavlja prijatan otklon od nauke. Nauka ume da bude umarajuća sa svojom nužnom rutinom i egzaktnošću, čak dovodeći nas do granice besmisla. Ivana u poeziji vidi jako dobar način za regeneraciju i pronalaženje inspiracije za bavljenje drugim važnim, ali manje kreativnim poslovima. Pisanje i čitanje poezije funkcionišu kao kreativni ventil, ali takođe omogućavaju razmišljanje izvan postavljenih okvira u oblasti nauke. Nauka i poezija nisu u sukobu, već su neobično komplementarne.

Ivana je nastavila da radi u Centru za bioinžinjering BioIRC u Kragujevcu, ali više ne radi u oblasti tkivnog inžinjeringa hrskavice. Ispostavilo se da takva istraživanja iziskuju veća finansijska sredstva, pa se preusmerila na inžinjering krvnih sudova, koji podrazumeva kombinaciju različitih tehnologija. Između ostalog, planira se i upotreba moderne tehnologije 3D štampača, pa čak i 3D bioštampača, koji služi za štampanje živih ćelija. Ivana nam je otkrila da sledeći koraci podrazumevaju otvaranje laboratorije za 3D bioštampu koji će omogućiti i štampanje drugih vrsta ćelija (npr. kože) i pravljenje 3D mini tkiva koji su odličan metod za modelovanje bolesti i testiranje lekova.

SHARE IT:

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>