TEDxNoviSad Alumni: Vladislav Radak

Tri godine nakon gostovanja na TEDxNoviSad, Radak nam objašnjava na koji način je knjiga „Formula života“ promenila profesorski pristup predavanju matematike, ali i sveopšte shvatanje ove nauke. Inovativne ideje ove knjige zanimljive su i pijemčive i ljudima koji se ne bave direktno matematikom, zbog čega se ova knjiga često čita i kao deo beletristike. Nakon svog učešća u TEDxNoviSad konferenciji 2013. godine, Radak je postao predavač na jednom od najuticajnijih tehničkih fakulteta u Nemačkoj, a potom se zaposlio i kao finansijski matematičar u konsultanskoj kompaniji svetske reputacije.

Vladislav Radak je završio studije matematike, smer za finansijsku matematiku i aktuarstvo. Godine 2009., postao je član PISA projekta za Srbiju. Ovaj projekat deo je međunarodnog programa procene postignuća učenika, uključujući i oblast matematike. Takođe, Radak je jedan od autora pomenute knjige „Formula života – za sve one koji vole matematiku i žele da je poklone drugima“, koja se koristi kao deo udžbeničke literature na određenim master programima. Pored matematike, Radak se bavi i pisanjem, filmovima, a iza sebe ima i završenu nižu muzičku školu. Ima tri objavljena romana, kao i nagrade i nominacije za svoj režiserski rad.

SHARE IT:

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>