TEDxNoviSadWomen

TEDWomen je trodnevna konferencija o snazi koju žene i devojke imaju da pokrenu promene. Konferencija se održava od 2010, a neki od govora sa ovih okupljanja pokrenuli su intenzivne i diskusije i promene.
TEDxNoviSadWomen je događaj organizovan oko prenosa jedne od sesija sa glavne TEDWomen konferencije, uz dodatak lokalnih govornika.

 

TEDxNoviSadWomen prvi put je održan je 02.12.2012. na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Održan je prenos sa događaja TEDWomen iz Vašingtona, praćen programom prve TEDxNoviSadWomen konferencije. Više o govornicima i govorima pogledajte ovde.

SHARE IT:

Related Posts

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>